پاسخنامه تشریحی: ندارد 
استان: هرمزگان 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/26
تعداد سوال: 32
تعداد صفحه سوال: 3

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: