پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۲۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هرمزگان» ثبت شده است

سوالات امتحان هماهنگ نوبت شهریور ریاضی نهم استان هرمزگان | شهریور 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت شهریور ریاضی نهم استان هرمزگان | شهریور 1401

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت شهریور (شهریور 1401) | استان: هرمزگان | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تاریخ امتحان: 1401/06/05

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۵۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: هرمزگان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/02

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۵۹
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: هرمزگان | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 | تاریخ امتحان: 1401/02/31

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۱۱۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم هرمزگان | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم هرمزگان | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: هرمزگان | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تاریخ امتحان: 1401/02/26

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۵۹
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم هرمزگان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم هرمزگان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: هرمزگان | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/02/24

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۳۷۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1401

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: هرمزگان | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/02/21

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۱۱۲۸
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی (جواب) : دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم | استان: هرمزگان | تعداد صفحه: 40 | مباحث: همه سوالات امتحان هماهنگ استان هرمزگان با جواب خرداد 1400

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۱۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم استان هرمزگان | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم استان هرمزگان | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: هرمزگان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1400/02/30 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1400/03/06 | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۶۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: هرمزگان | کتاب: عربی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/12

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۶۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: هرمزگان | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/03/01

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۵۸۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: هرمزگان | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/10

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۸۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم هرمزگان با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم هرمزگان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: هرمزگان | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/03

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۱۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم هرمزگان با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم هرمزگان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: هرمزگان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۶۱۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: هرمزگان | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/03/05

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۹۶۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: هرمزگان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/28 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۸۱۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: هرمزگان | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/02/26

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۲۶۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: هرمزگان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/05 | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۳۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: هرمزگان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/30 | تعداد سوال: 27 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۴۴۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: هرمزگان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/25 | تعداد سوال: 36 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۸۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی پایه نهم استان هرمزگان با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: هرمزگان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/01 | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۴۸