پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: بوشهر 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/27 
تعداد سوال: 13
تعداد صفحه سوال: 3

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: