پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۲۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بوشهر» ثبت شده است

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان بوشهر با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن نهم استان بوشهر با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: بوشهر | کتاب: قرآن نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/02/20

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم بوشهر | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی نهم بوشهر | خرداد 1401

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: بوشهر | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان املا: 1401/02/26| تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1401/02/21| تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم بوشهر با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان نهم بوشهر با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: بوشهر | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/09

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم بوشهر با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم بوشهر با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: بوشهر | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/07

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان بوشهر با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم استان بوشهر با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: بوشهر | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/11

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم بوشهر با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم بوشهر با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: بوشهر | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 |  تاریخ امتحان: 1401/03/02

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۳۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم بوشهر با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم بوشهر با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: بوشهر | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/02/31

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۶۲۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم بوشهر با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم بوشهر با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: بوشهر | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/02/28

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۲۹۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان بوشهر با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان بوشهر با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: بوشهر | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/02/24

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۷۱۴
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم بوشهر با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم آمادگی دفاعی نهم بوشهر با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: بوشهر | کتاب: آمادگی دفاعی نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1400/03/10

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۱۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان بوشهر | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان بوشهر | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): ندارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: بوشهر | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 8 | تاریخ امتحان: 1400/03/05

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۱۱
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم بوشهر با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم بوشهر با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: بوشهر | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/03/08

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۲۱
آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی 1400-1399 + کلید | استان های اصفهان، بوشهر و فارس

آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی 1400-1399 + کلید | استان های اصفهان، بوشهر و فارس

پاسخنامه کلیدی: دارد | استان: اصفهان، بوشهر و فارس | نوع امتحان: ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه | تاریخ برگزاری امتحان: 1399/04/20 | تعداد سوال: 100 | تعداد صفحه سوال: 18 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۸۱۲
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم بوشهر با جواب | خرداد 1400 (نوبت صبح)

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم بوشهر با جواب | خرداد 1400 (نوبت صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: بوشهر | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۲۷۸
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان بوشهر با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان بوشهر با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: بوشهر | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01 |تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۹۴۸
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم بوشهر با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم بوشهر با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1400) | استان: بوشهر | کتاب: پیام های آسمان نهم | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1400/02/27

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۴۶۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان بوشهر | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان بوشهر | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: بوشهر | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/18 | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۶۳۹
امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان بوشهر با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ استانی نوبت دوم زبان انگلیسی پایه نهم استان بوشهر با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: بوشهر | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/11 | تعداد سوال: 27 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۱۷۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان بوشهر با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی پایه نهم استان بوشهر با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: بوشهر | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/29 | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۰۵۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان بوشهر با جواب | خرداد 98

امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی پایه نهم استان بوشهر با جواب | خرداد 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: بوشهر | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/23 | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۳۰۴