پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: گلستان 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
نوبت: صبح
تاریخ برگزاری امتحان املا: 98/03/12
تاریخ برگزاری امتحان انشا: 98/02/31
تعداد صفحه املا: 1
تعداد صفحه انشا: 1

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: