پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: آذربایجان غربی
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/12
نوبت: صبح
تعداد سوال: 16
تعداد صفحه سوال: 3

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: