پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: فارس (شیراز-ناحیه 1)
نوع امتحان: هماهنگ منطقه‌ای نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه سوال: 4

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: