پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: زنجان
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1400/02/28
تعداد صفحه انشا: 2

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: