پاسخنامه تشریحی: دارد
مدرسه سرای دانش واحد حافظ
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 23
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 2
تاریخ امتحان: 1398/10/07

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.

توجه: بسته "۵ سری نمونه سوال امتحان نوبت اول پیام های آسمان پایه نهم متوسطه همراه با پاسخنامه تشریحی" با تخفیف ویژه در لینک bistshoo.ir/post/823 قابل دریافت می باشد.

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: