پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته: مشترک تمام رشته ها
مدرسه: دبیرستان شهید رجایی تهران
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 28
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 2
تاریخ امتحان: 1399/10/08

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.

توجه: بسته "۵ سری نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی پایه دهم متوسطه همراه با پاسخنامه تشریحی" با تخفیف ویژه در لینک bistshoo.ir/post/795 قابل دریافت می باشد.

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: