پیشنهاد ویژه
پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته: مشترک تمام رشته ها
درس: فارسی (1)
دی ماه 1399
تعداد صفحات بسته: 24
------------------------------
شامل سوالات فارسی دهم مدرسه های:

2- دبیرستان امام حسین
3- دبیرستان شهید رجایی
4- دبیرستان سرای دانش واحد حافظ
5- دبیرستان باقرالعلوم
6- دبیرستان امام رضا

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: