پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۵ مطلب با موضوع «علوم تجربی :: راهنمای گام به گام :: فارسی (1)» ثبت شده است

گام به گام فارسی دهم | درس ۵: بیداد ظالمان

گام به گام فارسی دهم | درس ۵: بیداد ظالمان

معنی شعر بیداد ظالمان همراه با آرایه ها | قلمرو زبانی صفحه ۴۰ | قلمرو ادبی صفحه ۴۰ | قلمرو فکری صفحه ۴۱ | درک و دریافت صفحه ۴۳

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۵۳
گام به گام فارسی دهم | درس ۳: پاسداری از حقیقت

گام به گام فارسی دهم | درس ۳: پاسداری از حقیقت

معنی متن درس و آرایه ها | قلمرو زبانی صفحه ۳۴ | قلمرو ادبی صفحه ۳۴ | قلمرو فکری صفحه ۳۵

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۴۴
گام به گام فارسی دهم | درس ۲: از آموختن ننگ مدار

گام به گام فارسی دهم | درس ۲: از آموختن ننگ مدار

قلمرو زبانی صفحه ۱۹ | قلمرو ادبی صفحه ۲۰ | قلمرو فکری صفحه ۲۰ 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۱۰
گام به گام فارسی دهم | درس ۱: چشمه

گام به گام فارسی دهم | درس ۱: چشمه

معنی شعر چشمه همراه با آرایه ها | قلمرو زبانی صفحه ۱۵ | قلمرو ادبی صفحه ۱۵ | قلمرو فکری صفحه ۱۶ 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۲۳
گام به گام فارسی دهم | ستایش: به نام کردگار

گام به گام فارسی دهم | ستایش: به نام کردگار

معنی شعر کردگار همراه با آرایه ها

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۶۶۰