پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته: مشترک تمام رشته ها
مدرسه: دبیرستان امام رضا مشهد
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 33
تعداد صفحه سوال: 3
تعداد صفحه پاسخنامه: 2
تاریخ امتحان: 1398/10/23

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.

توجه: بسته "۵ سری نمونه سوال امتحان نوبت اول فارسی پایه دهم متوسطه همراه با پاسخنامه تشریحی" با تخفیف ویژه در لینک bistshoo.ir/post/795 قابل دریافت می باشد.

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: