پاسخنامه تشریحی (جواب): دارد
مناسب برای رشته: مشترک تمام رشته ها
مدرسه: دبیرستان شهید احمد آتش دست ایرانشهر
نوع نمونه سوال (امتحان): نوبت اول
تعداد سوال: 31
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ امتحان: 1399/10/23

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.

توجه: بسته "۵ سری نمونه سوال امتحان نوبت اول زبان انگلیسی پایه دهم متوسطه همراه با پاسخنامه تشریحی" با تخفیف ویژه در لینک bistshoo.ir/post/835 قابل دریافت می باشد.

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: