پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته های: علوم تجربی و علوم ریاضی، ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 24 | تعداد صفحه سوال: 7 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | مباحث: Lesson 1: Saving Nature