پیشنهاد ویژه
پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته: علوم تجربی و علوم ریاضی
درس: شیمی (1)
دی ماه 1399
تعداد صفحات بسته: 24
------------------------------
شامل سوالات مدرسه های:

1- دبیرستان سرای دانش (واحد رسالت)
2- دبیرستان آیت الله خامنه ای جاسک
3- دبیرستان سرای دانش (واحد سعادت آباد)
4- دبیرستان هفده شهریور مشهد
5- دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: