پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۱۳ مطلب با موضوع «علوم تجربی :: نمونه سوال :: نوبت اول :: شیمی (1)» ثبت شده است

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب | دی 1399

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب | دی 1399

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته: علوم تجربی و علوم ریاضی | تعداد صفحه: 24 | مباحث: سوالات امتحان نوبت اول دی 1399 مدارس سرای دانش، آیت الله خامنه ای جاسک، هفده شهریور مشهد و....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۶
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان شهید بهشتی مهاباد | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان شهید بهشتی مهاباد | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1398/10/07 | مباحث: فصل 1: کیهان زادگاه الفبای هستی | فصل 2: ردپای گازها در زندگی (تا خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی) 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۶۸
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان هفده شهریور مشهد | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان هفده شهریور مشهد | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1398 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب مدرسه نمونه دولتی آیت الله خامنه ‌ای جاسک | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب مدرسه نمونه دولتی آیت الله خامنه ‌ای جاسک | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1398/10/09 | مباحث: فصل 1: کیهان زادگاه الفبای هستی | فصل 2: ردپای گازها در زندگی (تا خواص اکسیدهای فلزی و نافلزی) 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۹
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (سعادت آباد) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (سعادت آباد) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/17 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۹۲
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1398/10/11

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۸
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم دبیرستان دکتر حسابی شهر ری | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم دبیرستان دکتر حسابی شهر ری | دی 98

پاسخنامه تشریحی: ندارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 5 | تاریخ امتحان: 1398/11/02 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۶۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم دبیرستان شهید مصطفی خمینی گرگان | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم دبیرستان شهید مصطفی خمینی گرگان | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تاریخ امتحان: 1399/10/20

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۲
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم استعدادهای درخشان حضرت محمد زاهدان | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم استعدادهای درخشان حضرت محمد زاهدان | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم دبیرستان سرای دانش بوشهر | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم دبیرستان سرای دانش بوشهر | دی 99

پاسخنامه تشریحی: ندارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/06 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/17

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۰
نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم دبیرستان دخترانه سرای دانش (فلسطین) با جواب | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول شیمی دهم دبیرستان دخترانه سرای دانش (فلسطین) با جواب | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته های: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: نوبت اول | تاریخ امتحان: دی 1399 | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه: 5 | مباحث: فصل1: کیهان الفبای زادگاه هستی، فصل2: ردپای گازدها در زندگی....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۱
سوالات امتحان تستی شیمی دهم مدرسه نمونه دولتی مبین مشهد با جواب | دی 99

سوالات امتحان تستی شیمی دهم مدرسه نمونه دولتی مبین مشهد با جواب | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته های: علوم تجربی و علوم ریاضی | نوع امتحان: تستی چهار گزینه ای | تاریخ امتحان: دی 1399 | تعداد سوال: 40 | تعداد صفحه: 11 | مباحث: فصل1: کیهان الفبای زادگاه هستی، فصل2: ردپای گازدها در زندگی....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۵۲