پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۵ مطلب با موضوع «علوم تجربی :: راهنمای گام به گام :: شیمی (1)» ثبت شده است

گام به گام شیمی (۱) پایه دهم  فصل اول | قسمت ۵: کشف ساختار اتم

گام به گام شیمی (۱) پایه دهم فصل اول | قسمت ۵: کشف ساختار اتم

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۲۸ و ۲۹

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۶۷
گام به گام شیمی (۱) پایه دهم  فصل اول | قسمت ۴: نور، کلید شناخت جهان

گام به گام شیمی (۱) پایه دهم فصل اول | قسمت ۴: نور، کلید شناخت جهان

جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۱ | جواب کاوش کنید صفحه ۲۱ | جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۳ |  

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۲۲
گام به گام شیمی (۱) پایه دهم  فصل اول | قسمت ۳: طبقه بندی عنصرها

گام به گام شیمی (۱) پایه دهم فصل اول | قسمت ۳: طبقه بندی عنصرها

جواب در میان تارنماها صفحه ۱۳ | جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۳ | جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۵ | جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۶ | جواب پیوند با ریاضی صفحه ۱۷ | جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۸۷
گام به گام شیمی (۱) پایه دهم  فصل اول | قسمت ۲: آیا همه اتم های یک عنصر پایدارند؟

گام به گام شیمی (۱) پایه دهم فصل اول | قسمت ۲: آیا همه اتم های یک عنصر پایدارند؟

جواب خود ارزیابی صفحه ۵ | جواب با هم بیندیشیم صفحه ۶ | جواب با هم بیندیشیم صفحه ۹ 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۸۵
گام به گام شیمی دهم فصل اول | قسمت 1: عنصرها چگونه پدید آمدند؟

گام به گام شیمی دهم فصل اول | قسمت 1: عنصرها چگونه پدید آمدند؟

جواب خود ارزیابی صفحه 3 | جواب پیوند با ریاضی صفحه 5

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۱۵