پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۲ مطلب با موضوع «علوم تجربی :: راهنمای گام به گام :: شیمی (1)» ثبت شده است

گام به گام شیمی (1) پایه دهم  فصل اول | قسمت 2: آیا همه اتم های یک عنصر پایدارند؟

گام به گام شیمی (1) پایه دهم فصل اول | قسمت 2: آیا همه اتم های یک عنصر پایدارند؟

جواب خود ارزیابی صفحه ۵ | جواب با هم بیندیشیم صفحه ۶ | جواب با هم بیندیشیم صفحه ۹ 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۹
گام به گام شیمی (1) پایه دهم  فصل اول | قسمت 1: عنصرها چگونه پدید آمدند؟

گام به گام شیمی (1) پایه دهم فصل اول | قسمت 1: عنصرها چگونه پدید آمدند؟

جواب خود ارزیابی صفحه 3 | جواب پیوند با ریاضی صفحه 5

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۲