پیشنهاد ویژه
پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته: علوم انسانی
درس: اقتصاد (1)
دی ماه 1399
تعداد صفحات بسته: 25
------------------------------
شامل سوالات مدرسه های:

1- دبیرستان محمد امین کرج
2- دبیرستان نمونه دولتی مبین مشهد
3- دبیرستان حضرت خدیجه
4- دبیرستان فاطمه الزهرا
5- دبیرستان حاج آخوند عباسی

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: