پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۵ مطلب با موضوع «علوم انسانی :: نمونه سوال :: مستمری :: اقتصاد» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان مستمری درس 5 اقتصاد دهم با جواب | بازار چیست و چگونه عمل میکند

نمونه سوال امتحان مستمری درس 5 اقتصاد دهم با جواب | بازار چیست و چگونه عمل میکند

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (درس به درس) | کتاب: اقتصاد دهم | تعداد سوال: 6 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | درس 5: بازار چیست و چگونه عمل میکند | تاریخ امتحان: دی 1399 | مناسب برای رشته های: ادبیات و علوم انسانی 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۲۲
نمونه سوال امتحان مستمری درس 4 اقتصاد دهم با جواب | مرز امکانات تولید

نمونه سوال امتحان مستمری درس 4 اقتصاد دهم با جواب | مرز امکانات تولید

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): مستمری (درس به درس) | کتاب: اقتصاد دهم | تعداد سوال: 5 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | درس 4: مرز امکانات تولید | تاریخ امتحان: آذر 1399 | مناسب برای رشته های: ادبیات و علوم انسانی 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۷۷
نمونه سوال امتحان مستمری اقتصاد دهم با جواب | درس 3: اصول انتخاب درست

نمونه سوال امتحان مستمری اقتصاد دهم با جواب | درس 3: اصول انتخاب درست

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته های: ادبیات و علوم انسانی | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | مباحث: درس 3: اصول انتخاب درست

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۷۶۷
نمونه سوال امتحان مستمری اقتصاد دهم با جواب | درس 2: انتخاب نوع کسب و کار

نمونه سوال امتحان مستمری اقتصاد دهم با جواب | درس 2: انتخاب نوع کسب و کار

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته های: ادبیات و علوم انسانی | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | مباحث: درس 2: انتخاب نوع کسب و کار

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۹۲
نمونه سوال امتحان مستمری اقتصاد دهم با جواب | درس 1: کسب و کار و کارآفرینی

نمونه سوال امتحان مستمری اقتصاد دهم با جواب | درس 1: کسب و کار و کارآفرینی

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته های: ادبیات و علوم انسانی | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | مباحث: درس 1: کسب و کار و کارآفرینی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۶۲