پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: یزد (ناحیه 2 یزد)
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08
تعداد صفحه سوال: 4

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: