پاسخنامه تشریحی: دارد
استان: البرز 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/07
نوبت: صبح
تعداد سوال: 38
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 3

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم تمام دروس پایه نهم استان البرز (خرداد 1398 - نوبت صبح) همراه با پاسخنامه تشریحی با تخفیف ویژه در لینک http://bistshoo.ir/post/242 قابل دریافت می باشد.

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: