پاسخنامه تشریحی: ندارد 
استان: کرمان
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/05 
تعداد سوال: 6
تعداد صفحه سوال: 3

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: