پاسخنامه تشریحی: ندارد 
استان: بوشهر 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/02/18
تعداد سوال: 8
تعداد صفحه سوال: 1

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: