پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: گلستان
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/01
تعداد سوال: 19
تعداد صفحه سوال: 3

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: