پاسخنامه تشریحی: دارد
استان: خوزستان
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ امتحان: 1400/03/02
نوبت: 10:30صبح
تعداد سوال: 21
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 1

* جهت دریافت سوالات امتحان ریاضی خوزستان نوبت 8:30 صبح سال 1400 با جواب به لینک زیر مراجعه کنید.
http://bistshoo.ir/post/461

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: