پاسخنامه تشریحی: دارد
استان: خراسان رضوی
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/05
نوبت: صبح
تعداد سوال: 18
تعداد صفحه سوال: 4
تعداد صفحه پاسخنامه: 4

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم تمام دروس پایه نهم استان خراسان رضوی (خرداد 1398 - نوبت صبح) همراه با پاسخنامه تشریحی با تخفیف ویژه در لینک http://bistshoo.ir/post/248 قابل دریافت می باشد.

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: