پاسخنامه تشریحی: ندارد 
استان: فارس (جهرم)
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/05
تعداد سوال: 5
تعداد صفحه سوال: 2

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: