پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: ایلام  
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/22 
تعداد سوال: 18
تعداد صفحه سوال: 2

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: