پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۸ مطلب با موضوع «نمونه سوال :: مستمری :: علوم تجربی» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 7

نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 7

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: علوم تجربی نهم | مباحث: فصل 7: آثاری از گذشته زمین | تعداد سوال: 24 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: دی 1398

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۲۶۱
نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 6

نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 6

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: علوم تجربی نهم | مباحث: فصل 6: زمین ساخت ورقه ای | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: آذر 1398 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۳۴
نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 5

نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 5

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: علوم تجربی نهم | مباحث: فصل 5: نیرو | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: آذر 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۶۸۵
نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 4

نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 4

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: علوم تجربی نهم | مباحث: فصل 4: حرکت چیست؟ | تعداد سوال: 15 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: آبان 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۱۹
نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 3

نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 3

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: علوم تجربی نهم | مباحث: فصل 3: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: آبان 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۲۷
نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 2

نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 2

پاسخنامه (جواب): دارد | نوع نمونه سوال (امتحان): مستمری (فصل به فصل) | کتاب: علوم تجربی نهم | مباحث: فصل 2: رفتار اتم ها با یکدیگر | تعداد سوال: 18 سوال | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: مهر 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۴۶
نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 1

نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 1

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 18 سوال | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1| مباحث: فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۵۱
نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 1 و 2

نمونه سوال امتحان مستمری علوم تجربی نهم با جواب | فصل 1 و 2

نوع امتحان: مستمری | سرفصل امتحان: فصل 1 و 2 علوم تجربی نهم | پاسخنامه تشریحی: دارد | تعداد سوال: 15

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۶۸