پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۳ مطلب با موضوع «علوم تجربی :: نمونه سوال :: مستمری :: ریاضی (1)» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی دهم با جواب | فصل 3: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی دهم با جواب | فصل 3: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته های: علوم ریاضی و علوم تجربی | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1398/09/29 | مباحث: فصل 3: توان‌های گویا و عبارت‌های جبری

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۷
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی دهم با جواب | فصل 2: مثلثات

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی دهم با جواب | فصل 2: مثلثات

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته های: علوم ریاضی و علوم تجربی | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 9 | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: آبان 1398 | مباحث: فصل 2: مثلثات

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۷۳
نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی دهم با جواب | فصل 1: مجموعه، الگو و دنباله

نمونه سوال امتحان مستمری ریاضی دهم با جواب | فصل 1: مجموعه، الگو و دنباله

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته های: علوم ریاضی و علوم تجربی | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 20 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | مباحث: فصل 1: مجموعه، الگو و دنباله

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۵