پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۴ مطلب با موضوع «علوم انسانی :: راهنمای گام به گام :: جامعه شناسی (1)» ثبت شده است

گام به گام جامعه شناسی دهم انسانی | درس ۴: اجزا و لایه های جهان اجتماعی

گام به گام جامعه شناسی دهم انسانی | درس ۴: اجزا و لایه های جهان اجتماعی

جواب هم‌اندیشی کنید صفحه ۲۸ | جواب تفسیر و تکمیل کنید صفحه ۲۹ | جواب مفاهیم‌ اساسی صفحه ۳۳ | جواب خلاصه کنید صفحه ۳۳ ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۵۶
گام به گام جامعه شناسی دهم انسانی | درس ۳: جهان اجتماعی

گام به گام جامعه شناسی دهم انسانی | درس ۳: جهان اجتماعی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۰ | جواب نمونه بیاورید صفحه ۲۳ | جواب مفاهیم اساسی صفحه ۲۴ | جواب خلاصه کنید صفحه ۲۴ ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۶۲
گام به گام جامعه شناسی دهم انسانی | درس ۲: پدیده های اجتماعی

گام به گام جامعه شناسی دهم انسانی | درس ۲: پدیده های اجتماعی

جواب نمونه بیاورید صفحه ۱۲ | جواب مقایسه کنید صفحه ۱۵ | جواب مفاهیم اساسی صفحه ۱۶ | جواب خلاصه کنید صفحه ۱۶ ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۸۲
گام به گام جامعه شناسی دهم انسانی | درس ۱: کُنش‌های ما

گام به گام جامعه شناسی دهم انسانی | درس ۱: کُنش‌های ما

جواب گفت و گو کنید صفحه ۶ | جواب تحلیل کنید صفحه ۸ | جواب مفاهیم اساسی صفحه ۹ | جواب خلاصه کنید صفحه ۹ ...

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۷۲