پاسخنامه تشریحی: ندارد 
استان: کرمان
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/10
تعداد سوال: 17
تعداد صفحه سوال: 3

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: