پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: چهارمحال و بختیاری
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/18 
تعداد سوال: 40
تعداد صفحه سوال: 3

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: