پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: خراسان شمالی
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان املا: 98/03/02
تاریخ برگزاری امتحان انشا: 98/02/19
تعداد صفحه املا: 1
تعداد صفحه انشا: 1

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: