پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: کهگیلویه و بویراحمد 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/04
تعداد سوال: 7
تعداد صفحه سوال: 3

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: