پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: کرمان 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08
تعداد صفحه سوال: 5
+ متن آزمون نوشتاری-شنیداری

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: