پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: چهارمحال و بختیاری
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/05
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه سوال: 2

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: