پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: چهارمحال و بختیاری
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/29
تعداد سوال: 15
تعداد صفحه سوال: 4

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: