پاسخنامه تشریحی: ندارد
استان: مازندران 
نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان انشا: 1400/02/29
نوبت: صبح و عصر
تعداد صفحه انشا: 2

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: