پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته: ریاضی و فیزیک
مدرسه: دبیرستان فرزانگان 2
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 12
تعداد صفحه سوال: 1
تعداد صفحه پاسخنامه: 3
تاریخ امتحان: 1398/10/21

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.

توجه: بسته "۵ سری نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه پایه دهم متوسطه همراه با پاسخنامه تشریحی" با تخفیف ویژه در لینک bistshoo.ir/post/758 قابل دریافت می باشد.

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: