پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۱۰ مطلب با موضوع «علوم ریاضی :: نمونه سوال :: نوبت اول :: هندسه (1)» ثبت شده است

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب | دی 1399

5 سری نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب | دی 1399

پیشنهاد ویژه | پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته: علوم ریاضی | تعداد صفحه: 27 | مباحث: سوالات امتحان نوبت اول هندسه (1) دی 1399 مدارس محمد امین کرج، سرای دانش واحد فلسطین، فرزانگان 2 تهران و....

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۰۴
نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب دبیرستان محمد امین کرج | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب دبیرستان محمد امین کرج | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ریاضی و فیزیک | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 10 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1399/10/24

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (فلسطین) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ریاضی و فیزیک | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/20

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۷
نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ریاضی و فیزیک | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1399

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۱۱
نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ریاضی و فیزیک | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1399/10/20

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۲۰
نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب دبیرستان فرزانگان 2 | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب دبیرستان فرزانگان 2 | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ریاضی و فیزیک | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 12 | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: 1398/10/21

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۸۳
نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب دبیرستان فرزانگان 4 | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب دبیرستان فرزانگان 4 | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ریاضی و فیزیک | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 | تاریخ امتحان: 1398/10/21

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۱۹
نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (حافظ) | دی 99

نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (حافظ) | دی 99

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ریاضی و فیزیک | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/10/20

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۹۰
نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (رسالت) | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ریاضی و فیزیک | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 18 | تعداد صفحه سوال: 4 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: دی 1398

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۰۰
نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (حافظ) | دی 98

نمونه سوال امتحان نوبت اول هندسه دهم با جواب دبیرستان سرای دانش (حافظ) | دی 98

پاسخنامه تشریحی: دارد | مناسب برای رشته‌: ریاضی و فیزیک | نوع امتحان: نوبت اول | تعداد سوال: 16 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: دی 1398

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۷