پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته: مشترک تمام رشته ها
مدرسه: دبیرستان فجر دانش تبریز
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 4 سوال چند بخشی
تعداد صفحه سوال: 2
تعداد صفحه پاسخنامه: 2
تاریخ امتحان: 1399/10/04

مباحث:
درس 1: هدف زندگی
درس 2: پر پرواز
درس 3: خود حقیقی (فقط انسانی)
درس 4: پنجره‌ای به روشنایی
درس 5: آیندۀ روشن
درس 6: منزلگاه بعد
درس 7: واقعۀ بزرگ

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.

توجه: بسته "۵ سری نمونه سوال امتحان نوبت اول دین و زندگی پایه دهم متوسطه همراه با پاسخنامه تشریحی" با تخفیف ویژه در لینک bistshoo.ir/post/783 قابل دریافت می باشد.

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: