پیشنهاد ویژه
پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته: مشترک تمام رشته ها
درس: دین و زندگی (1)
دی ماه 1399
تعداد صفحات بسته: 17
------------------------------
شامل سوالات دین و زندگی دهم مدرسه های:

1- دبیرستان دکتر محمود حسابی
2- دبیرستان فجر دانش
3- دبیرستان خاتم الانبیاء
4- دبیرستان حافظ تهران
5- دبیرستان سرای دانش واحد رسالت

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: