پاسخنامه تشریحی: دارد
مناسب برای رشته: مشترک تمام رشته ها
مدرسه: دبیرستان سرای دانش واحد رسالت
نوع امتحان: نوبت اول
تعداد سوال: 11
تعداد صفحه سوال: 1
تعداد صفحه پاسخنامه: 1
تاریخ امتحان: 1399/10/06

پاسخنامه تشریحی در انتهای فایل آزمون قرار دارد.

توجه: بسته "۵ سری نمونه سوال امتحان نوبت اول دین و زندگی پایه دهم متوسطه همراه با پاسخنامه تشریحی" با تخفیف ویژه در لینک bistshoo.ir/post/783 قابل دریافت می باشد.

پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: