پیشنهاد ویژه
پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته: علوم تجربی و علوم ریاضی
درس: فیزیک (1)
دی ماه 1399
تعداد صفحات بسته: 24
------------------------------
شامل سوالات مدرسه های:

1- دبیرستان سرای دانش (واحد حافظ)
2- دبیرستان عدل دانشگاه اصفهان
3- دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)
4- دبیرستان هدف شهرستان خوشاب
5- دبیرستان سرای دانش (واحد سعادت آباد)

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: