پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۲ مطلب با موضوع «علوم تجربی :: نمونه سوال :: مستمری :: فیزیک (1)» ثبت شده است

نمونه سوال امتحان مستمری فیزیک دهم با جواب | فصل 2: ویژگی های فیزیکی مواد

نمونه سوال امتحان مستمری فیزیک دهم با جواب | فصل 2: ویژگی های فیزیکی مواد

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 13 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 3 | تاریخ امتحان: آذر 1399 | مباحث: فصل 2: ویژگی های فیزیکی مواد

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۰۹۱
نمونه سوال امتحان مستمری فیزیک دهم با جواب | فصل 1: فیزیک و اندازه گیری

نمونه سوال امتحان مستمری فیزیک دهم با جواب | فصل 1: فیزیک و اندازه گیری

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 7 سوال | تعداد صفحه سوال: 1 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1399/8/6 | مباحث: فصل 1: فیزیک و اندازه گیری

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۳۵