پیشنهاد ویژه
پاسخنامه تشریحی: دارد

مناسب برای رشته های: علوم تجربی و علوم ریاضی
درس: ریاضی (1)
دی ماه 1399
تعداد صفحات بسته: 28
------------------------------
شامل سوالات مدرسه های:

1- دبیرستان دکتر حسابی کاشان
2- دبیرستان علامه حلی 4
3- دبیرستان سرای دانش ( واحد حافظ)
4- دبیرستان محمد امین کرج
5- دبیرستان شاهد بندر عباس

پاسخنامه تشریحی در داخل فایل آزمون قرار دارد.
پیش نمایش صفحه اول فایل
مطالب مرتبط: