پاسخنامه تشریحی: ندارد 
استان: گیلان (کوچصفهان) 
نوع امتحان: هماهنگ منطقه‌ای نوبت دوم
تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/27
تعداد سوال: 7
تعداد صفحه سوال: 2