پیشنهادات ویژه جهت موفقیت در امتحانات

۳۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گیلان» ثبت شده است

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم استان گیلان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم زبان انگلیسی نهم استان گیلان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: گیلان | کتاب: زبان انگلیسی نهم | تعداد صفحه سوال: 11 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 | تاریخ امتحان: 1401/03/21

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۵۲۶
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم گیلان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم فارسی نهم گیلان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: گیلان | کتاب: فارسی نهم | تعداد صفحه سوال: 5 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 | تاریخ امتحان: 1401/03/18

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۰۰
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم گیلان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی نهم گیلان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: گیلان | کتاب: مطالعات اجتماعی نهم | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 | تاریخ امتحان: 1401/03/16

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۶۷
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم گیلان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم گیلان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: گیلان | کتاب: علوم تجربی نهم | تعداد صفحه سوال: 6 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1401/03/07

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۴۷۴۹
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان گیلان با جواب | خرداد 1401

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم ریاضی نهم استان گیلان با جواب | خرداد 1401

پاسخنامه (جواب): دارد | نمونه سوال (امتحان): هماهنگ نوبت دوم (خرداد 1401) | استان: گیلان | کتاب: ریاضی نهم | تعداد صفحه سوال: 6 | تعداد صفحه پاسخنامه: 4 | تاریخ امتحان: 1401/03/03

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۷۴۸۷
نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 3

نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 3

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/09/22 | مباحث: درس 3: جشنواره ها و تشریفات

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۹۲۹
نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 2

نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 2

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/08/25 | درس 2: سفر

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۰۸
نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 1

نمونه سوال امتحان مستمری زبان انگلیسی نهم با جواب | درس 1

پاسخنامه تشریحی: دارد | نوع امتحان: مستمری | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2 | تاریخ امتحان: 1399/07/28 | مباحث: Lesson 1: Personality

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۱۲۹
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم گیلان (تالش) با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم علوم تجربی نهم گیلان (تالش) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان (تالش) | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/05 | تعداد سوال: 17 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۲۲۳
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم گیلان (لنگرود) با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم گیلان (لنگرود) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان (لنگرود) | نوع امتحان: هماهنگ شهرستانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | تعداد سوال: 17| تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۴۵۵
سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم گیلان (حویق) با جواب | خرداد 1400

سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم عربی نهم گیلان (حویق) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان (حویق) | نوع امتحان: هماهنگ شهرستانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/08 | تعداد سوال: 14 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۹۳۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان گیلان(لاهیجان) با جواب | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمان پایه نهم استان گیلان(لاهیجان) با جواب | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: اصفهان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/03/04| تعداد سوال: 6 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۹۱۹
امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمانی پایه نهم استان گیلان (کوچصفهان) | خرداد 1400

امتحان هماهنگ نوبت دوم پیام های آسمانی پایه نهم استان گیلان (کوچصفهان) | خرداد 1400

پاسخنامه تشریحی: ندارد | استان: گیلان (کوچصفهان) | نوع امتحان: هماهنگ منطقه‌ای نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1400/02/27 | تعداد سوال: 7 | تعداد صفحه سوال: 2

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۴۳۰
امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | نوبت: عصر | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/18 | تعداد صفحه سوال: 3 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۸۸۱
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (عصر)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان | نوبت امتحان: عصر | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم |  شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۱۹
بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (صبح)

بسته کامل سوالات امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان | نوبت امتحان: صبح | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم |  شامل: ریاضی، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، عربی، زبان انگلیسی، آمادگی دفاعی، قرآن، پیام های آسمانی، املا و انشای فارسی

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۰۰۷
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان گیلان | خرداد 98 (عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان گیلان | خرداد 98 (عصر)

نوع امتحان: هماهنگ نوبت دوم | استان: گیلان | نوبت: عصر| تاریخ برگزاری امتحان املا: 98/03/19 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 98/03/20  | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۵۵۶
امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان گیلان | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم املا و انشای فارسی پایه نهم استان گیلان | خرداد 98 (صبح)

نوع امتحان: هماهنگ نوبت دوم | استان: گیلان | نوبت: صبح | تاریخ برگزاری امتحان املا: 98/03/19 | تاریخ برگزاری امتحان انشا: 98/03/20  | تعداد صفحه املا: 1 | تعداد صفحه انشا: 1 

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۲۵۳۴
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (نوبت عصر)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (نوبت عصر)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/07 | نوبت: عصر| تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۱۳۷۵
امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (صبح)

امتحان هماهنگ نوبت دوم قرآن پایه نهم استان گیلان با جواب | خرداد 98 (صبح)

پاسخنامه تشریحی: دارد | استان: گیلان | نوع امتحان: هماهنگ استانی نوبت دوم | تاریخ برگزاری امتحان: 1398/03/07 | نوبت: صبح | تعداد سوال: 8 | تعداد صفحه سوال: 2 | تعداد صفحه پاسخنامه: 1

ادامه مطلب
تعداد بازدید: ۳۷۱۸